Ekran görüntüleri

  • Âhenkler ekranıÂhenkler: Soldaki listede, Türk musikisinde kullanılan âhenklerin eski ve yeni adları görünür. Bunlardan birine konumlanılınca, sağ alttaki portede, notada görünen ve işitilen perdeler görüntülenir. Sağ üstteki elma grafiğinde de, sözkonusu âhenkte Rast makamı dizisi perdeleriyle Batı müziği notalarının nasıl eşleştiği belirir.
  • Sağ ve sol kudüme zahmelerle usul vurma ekranıDizlere usul vurma ekranıUsuller (Velveleli, Normal): Soldaki listede, Türk musikisinde kullanılmış ve bilinen tüm usuller listelenir. Bunlardan birine konumlanılınca, usulün notası ve bu usulde bestelenmiş (ölçülmüş) eserlerin listesi belirir. Eser listesinde bir satır fare ile çift tıklanınca, bu eser seçilmiş olarak Nota/Güfte modülüne geçilir. Bir usulü normal ya da velveleli olarak istenilen vurmalı çalgıyla vurdurmak, mertebe ve tempoyu ayarlamak mümkündür. Normal vuruluş seçilirse ellerle dizlere, velveleli vuruluş seçilirse zahmelerle sağ ve sol kudüme vurma görüntüsü gelir.
  • Formlar ekranıFormlar: Soldaki listede, Türk musikisinde kullanılmış ve bilinen tüm formlar listelenir. Bunlardan birine konumlanılınca, formla ilgili bilgi ve bu formda bestelenmiş eserlerin listesi gelir. Eser listesinde bir satır fare ile çift tıklanınca, bu eser seçilmiş olarak Nota/Güfte modülüne geçilir... Şarkı, peşrev gibi akış trafiği karışık olan formlar için hareketli bir akış şeması gelir.
  • Makamlar ekranıMakamlar: Soldaki listede, Türk musikisinde kullanılmış ve bilinen tüm makamlar listelenir. Bunlardan birine konumlanılınca, makamın dizisi ve bu makamda bestelenmiş eserlerin listesi belirir. Eser listesinde bir satır fare ile çift tıklanınca, bu eser seçilmiş olarak Nota/Güfte modülüne geçilir. Bir makamın dizisini çıkıcı ve/veya çıkıcı olarak istenilen çalgıyla çaldırmak ve tempoyu ayarlamak mümkündür. Makamın seyir özelliği de dikkate alınmak üzere, küçük bir Gezinti yaptırılabilir ve kulak makamın perdelerine ısındırılabilir. Bazı makamların birden çok dizisi olduğu için, bu diziler ayrı ayrı seslendirilebilir.
  • Perdeler ekranıPerdeler: Türk musikisinde kullanılan perdelerin adları, Kabaçargâh perdesine uzaklıkları porte ya da piyano görünümünde sergilenir. Notalar ya da piyanodaki beyaz/siyah tuşlar fare ile tıklanınca, o perdenin seçili âhenkte verdiği ses işitilir. Tüm dizi çıkıcı ve/veya inici olarak da seslendirilebilir.
  • Cinsler ekranıCinsler: Günümüzde Dörtlü ya da Beşli diye anılan perde ya da aralık dizileri soldaki listede yer alır. Bunlardan istenen seçilerek, istenen çalgıyla, istenen tempoda ve istenen âhenkte seslendirilebilir. Bazı cinslerin birden çok şekli vardır ve bunlardan istenen işaretlenerek dinlenebilir. Portede, perdelerin oluşturduğu aralık koma cinsinden görünür. Bütün ikili, üçlü, dörtlü, ... aralıkları çıkıcı ve/veya inici olarak işitmek için, ‘&Gezinti’ seçeneklerinden biri işaretlenebilir.