Mus2okur Hakkında Yorumlar

Türk Makam müziğini öğrenmenin mükemmel bir yolu
30 Ekim 2009

Değerli meslekdaşlar ve üyeler,

Bu oldukça ertelenmiş bir mesajdır. Maksadı, kendi bakış açımdan, Türk Makam müziği üzerine fevkalade bir yazılımı tanıtmaktır. Sözkonusu yazılımı bazılarınız çoktan biliyorsunuz. Evet, bu yazılım, Mus2okur'dan başkası değil.

Data-Soft'un geliştirdiği, Windows 98/ME/2000/XP/Vista işletim sistemlerinde Türkçe veya İngilizce dillerinde kurulabilen Mus2okur, yüzlerce "Osmanlı-vari" ve Halk parçasını ihtiva eden, "geleneksel" monodik ve heterofonik Türk müziği türlerine adanmış etkileşimli (interaktif) çokluortam (multimedya) anseklopedisidir.

Aşağıdaki linkten Mus2okur'un demo sürümünü indirebilirsiniz:

http://www.musiki.org

Benim nazarımda, Mus2okur'a "anseklopedi" demek, programın asıl meziyetlerini tam manasıyla yansıtmıyor. Mus2okur, devasa bir notasyonlar, güfteler, biyografiler, nazari bilgiler ve demonstrasyonlar deposu olmasının yanısıra, bir 53-ton eşit taksimat örnekleyicisi (sampler), oynatıcısı (player) ve meşk hocasıdır.

Bu noktada bir parantez açmama müsaade buyurun.

Hatırlayacaksınız, benim de dahil olduğum Türkiye'deki bazı müzikçiler, pek çok ulusun ve ırkın ortak olarak paylaştığı ve makamlar ile usullere dayalı Orta Doğu sanat janrını Makam müziği olarak nitelendiriyoruz. Anadolu-Trakya lezzetini vurgulamak üzere ise, Türk Makam müziği diyoruz.

Diğer taraftan, Mus2okur, kentsel makam tarzları olan "Klasik Türk Musıkisi" ve "Türk Sanat Müziği" ile yöresel ve son-birkaç-onyılda-kentlileşmiş "Türk Halk Müziği"ni kastetmede, genelgeçer kullanımdaki "Türk müziği" deyişine riayet ediyor...

Dikkat edersiniz ki, bu iki alt-adlandırma (Klasik & Sanat), gelenekte 19. Yüzyıldan itibaren ortaya çıkan bir çatallaşmayı işaret ediyor: Bir yanda ciddi yahut "yalın" bir tarz, diğer tarafta, popüler yahut "kıvrak" bir tarz.

Geçmişte, bu çatallaşmaya dair alternatif terimler kullanılmıştı: "Enderun Musıkisi" Osmanlı sarayının ve dergahların soylu tavrını, "Fasıl Musıkisi" ise, entellektüel meclislerin, halk konserlerinin ve gazino-meyhane tipi müziksel eğlencelerin tavrını vurguluyor.

Şu da var ki, Klasikal ve Sanat arasındaki ayrım her zaman çok belirgin değil; zira, bu tarzlar, her ikisine de özgü olan çalgılar, formlar, makamlar ve usuller üzerinden sarmaşmış durumda. Yalnızca "Halk" repertuvarı hakkaniyetle, makamsallık çatısı altında durduğu halde, tamamen ayrı bir tarz olarak telakki edilebilir.

Uzun sözün kısası, Klasikal, Sanat ve Halk tarzları, Türkiye'ye özgü üç otantik ve yerli tattır. Hepsi bir bütün olarak, "Türk Makam müziği" demeyi yeğlediğim türü oluştururlar. Mus2okur tüm bu tarzlardan, ağırlıklı olarak ise Klasikal ve Sanat bestelerinden, parçalar içermektedir.

Her ne kadar yukarıda adı geçen tüm tatları ve bunların Arabi, Farsi, Türki ve Hindi (Sanat olsun, Halk olsun) benzerlerini kastetmekte Makam müziği tabirini kullanmanın çok daha uygun olduğunu düşünüyorsam ve "Türk" önekini ilave etmek suretiyle bu janrı Anadolu-Trakya eksenindeki coğrafyaya raptediyorsam da, çok daha basit ve yerleşik olan kestirme "Türk müziği" deyişini, tüm müphemiyetine rağmen, yeğlemenin anlaşılır tarafları yok değil. Buna dair pek çok sebep arasında, düzgün akademik isimlendirmelere karşı süregelen güncel tartışmalar sayılabilir.

Türkiye'deki Pop, Rock, Arabesk ve son zamanlarda Hip-Hop türlerini de doğallıkla içeren "Türk müziği" teriminin yanlış biçimde kullanılması eğilimlerine katılmasam da, teslim ediyorum ki, Mus2okur'un hedef kitlesi geçerlilik kesbestmiş deyişlerdeki en ufak değişimlere karşı kuşkusuz çok hassas.

Burada parantezi kapatıyorum.

Mus2okur'da 53-ton eşit taksimatın seçilmesinin çok mantıklı sebepleri var: Holder komması çözünürlüğü, meşhur ve pek çok eksiğine rağmen hala daha konservatuvarların ve geleneksel müzik çevrelerinin standart modeli olan Arel-Ezgi-Uzdilek Sistemi'ni, her derecede bir sentten bile az mutlak hata ile sarmalamakla kalmıyor, aynı zamanda Uşşak, Saba, Hüzzam ve Karcığar gibi makamlara has, Arel-Ezgi-Uzdilek ile izah edilemediği gibi, bilakis, bu nazariyat akımınca şiddetle dışlanmış karakteristik perde-bükülmelerini tatminkar biçimde açıklayabilen iki cins orta ikiliye sahip bulunuyor: 136 sent (2/3 tanini) ve 158 sent (kabaca 3/4 tanini).

Dinleyiciler, Mus2okur tarafından icra edilen bütün notaya alınmış parçalarda, 53-ton eşit taksimatın incelikli mikrotonal nüanslarının kullanıldığını bilmekten memnun olacaklardır. 53-tET, Türk Makam müziği kuramında onyıllardır süregelen meselelerin üstesinden gelmede çabuk ve zarif bir çözüm... en azından bir bilgisayar programı sözkonusu olduğunda!

Mus2okur, AEU Sistemi'ne sadece özel donanımların ve arızi işaretlerin, Klasikal ve Sanat müzik partitürlerinde görüldüğü üzere, yazımında sadık kalıyor. Halk müziği parçalarında, bildik diyezlerin & bemollerin üzerinde komma sayıları beliriyor ve bunlarla ne kastediliyorsa o icra ediliyor.

Veritabanından bir parçayı çalmazdan önce uygun çalgı(lar), ahenk, tempo ve usul vuruş şekli seçildiğinde, Mus2okur, örneklenmiş sesler üzerinden, hakiki bir Klasikal, Sanat veya Halk müziği icrasını taklit edebiliyor. Gerçi Mus2okur bu tarzların hepsine eşit mesafede ve müziğe "doğru duyguyu" vermek kullanıcının gerekli ayarları yapmasına bağlı. Yine de, kulağınıza ve muhakemenize güvenerek kolayca sesleri sınayabilirsiniz.

Bir ipucu vermek gerekirse, benim tercihime göre, Halk parçaları (Türkü, Oyunhavası, vs...) Bağlama, Tanbur ve Def (velveleli) ile, Davud Nısfiye ahenginde, orta-karar bir tempoda çalınmalı.

Klasikal bestelerde (Peşrev, Beste, Semai, vs...), Ud-Tanbur-Kanun-Ney kombinezonunu seçin, ritim saz Bendir (velvelesiz/normal) olsun ve temponun ağır, ahengin ise Kız neyi olmasına dikkat edin.

Popüler Sanat bestelerinde (Türkü, Şarkı, Fantezi, vs...), yukarıdaki ile aynı enstrumental kombinezonu kullanın, ritim saz Darbuka (velveleli) veya Def (velveleli) olsun ve temponun hızlıca, ahengin ise Bolahenk olmasına dikkat edin.

Ritim sazı, Usul sekmesinden seçebildiğinizi unutmayın.

Şimdi, bu ayarlarla, veritabanından benim kişisel gözdelerimi deneyin:

1. Bir dalda iki kiraz (Kod 376)
2. Kürdilihicazkar Sirto (Kod 614)
3. Hicaz Mandra (Kod 442)
4. Dök zülfünü meydana gel (Kod 82)
5. Darıldın mı gülüm bana (Kod 774)
6. Hatırla ey peri (Kod 29)
7. Üsküdar'a gider iken (Kod 272)
8. Yine bir Gülnihal (Kod 71)
9. Bülbül olsam (Kod 3524)
10. Düriyemin güğümleri kalaylı (Kod 3200)
11. Beyoğlu'nda gezersin (Kod 814)
12. Yanıyor mu yeşil köşkün lambası (Kod 739)
13. Gözüm hasretle giryandır (Kod 344)
14. Ey gül-i bağ-i eda (Kod 231)
15. Nihansın dideden ey mest-i nazım (Kod 503)
16. Gelmiş değil böyle peri (Kod 395)
17. Olmaz ilaç sine-i sad-pareme (Kod 300)
18. Dönülmez akşamın ufkundayız (Kod 108)
19. Dağlar dağlar, viran dağlar (Kod 822)
20. Maya dağdan kalkan kazlar (Kod 840)
21. Ayva çiçek açmış (Kod 2406)
22. İzmir'in kavakları (Kod 436)
23. Benim gönlüm sarhoştur (Kod 719)
24. Ankara'nın taşına bak (Kod 2128)
25. Uyan ey gözlerim (Kod 1829)
26. Şol cennetin ırmakları (Kod 371)
27. Gel ey denizin nazlı kızı (Kod 405)
28. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar (Kod 276)
29. Çökertme (Kod 275)
30. Havada bulut yok (Kod 440)

Yukarıdaki listeyi, Nota/Güfte sekmesi altındaki Güldeste sekmesini seçip YENİ'ye tıklayarak güldestenize (mesela "Oz.'un gözdeleri" adı altında) ekleyebilirsiniz.

Güldesteniz hazır olduktan sonra, Güldesteler başlıklı sol-yukarı penceredeki ismi üzerine çift tıklayarak şarkıları dinlemeye başlayabilirsiniz.

Çalan parçanın (varsa tabii) güftelerini görmek için Güfte sekmesine tıklayın. Sesinizle parçaya canlı eşlik etmek için Eşlik'i tıklayın. Alternatif olarak, solfej hecelerini Do-Re-Mi, A-B-C yahut (M. Kemal Karaosmanoğlu'nun bir yeniliği olan) Ra-Dü-Se formatlarında telaffuz edebilirsiniz. Programa, heceleri uluslararası diyapazonda duyulduğu gibi yahut notada yazıldığı şekilde göstermesini komuta edebilirsiniz.

Mus2okur'un partitürleri Proje Yöneticisi Mustafa Kemal Karaosmanoğlu tarafından titizlikle - bazıları nüans işaretlerine sahip ve nüanslı icra yapıyor olarak - Mus2 üzerinden notaya çekilmiştir. Mus2, Karaosmanoğlu tarafından programlanmış ticari-olmayan bir besteleme aracı olup, gelecekteki bir tarihte kullanıcılara yönelik olarak piyasaya sürülmesi planlanmaktadır.

Mus2okur, Türk Makam müziği repertuvarından daha pek çok lezzetli parçayı mündemic olarak sıklıkla güncellenmektedir. Şimdiden, arşivinde, binin üzerinde notaya çekilmiş ve güftesi hazır şarkı bulundurmaktadır. Şarkı veritabanında gezinmek ise çok kolay. Herhangi bir kategoriye (bestekar, güftekar, ad, kod, makam, usul, vs...'ye) göre, istediğiniz şekilde listenizi sıralayabilirsiniz.

Parmaklarınızın ucunda Türk Makam müziğini etkileşimli olarak öğrenebileceğiniz ve perdelerini, cinslerini, makamlarını, usullerini, ahenklerini ve formlarını çalışabileceğiniz güvenilir bir kaynak arıyorsanız, Mus2okur'u muhakkak deneyin.

Esenlikle,

Dr. Ozan Yarman

www.ozanyarman.com

11 Ekim 2009

Merhaba,

Sitenizden güncel sürümü indirip kurduktan ve gönderdiğiniz şifreyi girdikten sonra problem kalmadı. Yardımınız ve Türk müziği adına böyle bir kaynağı oluşturduğunuz için teşekkür ediyorum.

Ben de bir Türk Sanat Müziği hayranıyım ve birkaç arkadaşımla birlikte yaptığımız amatörce çalışmalardan büyük keyif alıyorum. 2,5 aydır hiçbir ticari beklentisi olmayan ve sadece kültür mirasımız Türk Sanat Müziği'nin tanıtımına ve hatırlanmasına katkıda bulunmak amacıyla bir Türk Sanat Müziği sitesi (www.turksanatmuzigi.org) hazırlığını sürdürüyorum.

Bu sitede, programınızın: Akademi diliminin Usul bölümünde bulunan usullerden bazılarının ve "sadece sesini" kullanmam için bana izin verir misiniz?

İyi günler, hayırlı kazançlar diliyorum.

Salih Bora, İstanbul

2 Ağustos 2009

Muhterem, Metin Bey ve Mus2Okur yapimcilari,

Eserinizi bizim TSM amator gurubumuzun uyelerine evimde tanistirdim ve tavsiye ettim. Herkes cok begendi umarim satin alirlar.

Emeginiz icin Tekrar tesekkurler

Hasan Daysal P.E.
Atlanta, ABD

3 Şubat 2009

Değerli programcılar,

Bu yararlı programı ortaya çıkardığınız için size tekrar teşekkür ederim. Türk müziği bilgimi geliştirmek için harika bir kaynak.

En iyi dileklerimle,

Marouan Moulki
Bordeaux, Fransa

Yeni Mus2 proğramı hk.
13 Kasım 2008

Sayın M. Kemal Karaosmanoğlu; yeni Mus2 proğramını indirip, büyük bir heyecanla incelemeye başladım. Proğramın ses kalitesinde ve çeşitliliğinde büyük bir gelişme olduğunu müşahade ettim. Bu konuda harcadığınız emeklerinize değmiş. Mus2 yi çok daha iyi noktaya getireceğinize inanıyorum.

        [Bazı sözü edilen] küçük arızaların giderileceği inancıyla, sizlere çalışmalarınızda başarılar diler,saygılar sunarım.


Mimar Tevfik Onursal

Mus2okur 2008.11 surumu ile onemli yenilikler
4 Kasım 2008

Tavsiye edilen güncelleştirmeleri yaptım. Hakikaten çok büyük ilerlemeler kaydedilmiş. Ellerinize sağlık diyor, Türk Müziğine katkılarınızın devamını diliyorum..

Teşekkürler..


Alparslan TAŞ

Bu hayranlık uyandıran okur, neden yazamasın?
16 Haziran 2008

Saygıdeğer İlgililer,

Musikimizi derinlemesine izah ederek, güzel örneklerle süsleyen çok kapsamlı, takdire şayan, başarılı çalışmalarınızın sonucu Mus2okur programınız için sizleri kutluyor, memnuniyetimi, minnet duygularımla ve saygılarımla sunuyorum.

Arapça ve Osmanlıcayı öğrenmeye başladıktan sonra okur-yazar farkını daha iyi anlamış oldum. Bu nedenle affınıza sığınarak bu nadide, güzelim programınız için, "bu hayranlık uyandıran okur, neden yazamasın?" diyorum. Bu sevgili okurumuzu, -bu zorlu çalışmalarınız yanında kolay olduğunu düşündüğümden- bir nota yazım programı ekleyebilirseniz, yazar da yapmış olarak mükemmelleştirmiş olursunuz ki; musikişinaslar için büyük bir hizmet ve bu dalda aranılan programların ilki olmuş olur.
Maruzatım asla tenkit (eleştiri) değil, sadece teklif (öneri) tir. Takdir (değerlendirme) yüce şahsınızındır.

Başarılarınızın devamını diler, içten saygılarımı arz ederim.

N.Nami Keskinbora

Ses Çalışması Yapanlar İçin Mükemmel Bir Yardımcı
12 Mayıs 2008

Mus2okur programınızı aldım ve inceledim. Müziğimizi öğretme açısından çok faydalı. Hele karaoke uygulaması mükemmel olmuş. Ses çalışması yapanlar için mükemmel bir yardımcı.
Madem bu tür programları yapma becerisine sahipsiniz, şimdi bizlerin de beklentilerimiz var, aklıma ilk gelenleri aşağıda sıralamaya çalışacağım.
- Repertuarın mümkün olduğunca genişletilmesi,
- Ses transpozisyonu yapabildiği gibi nota transpozisyonuda yapabilmesi, (Amatör çalgıcılar için çok büyük yardımcı)
- Nota yazım programı.
- Kullanıcının repertuara eser ekleme olanağı. (Eklenen eserin tüm program fonksiyonlarından faydalanması).
Müziğimiz için yaptığınız çalışmadan dolayı en azından kendi adıma şükranlarımı belirtmek isterim.
Çalışmalarınızda başarılar ve bu konuda emeği geçenlere esenlikler dileklerimle.

A. Yekta Kölemenoğlu, İstanbul

Lâika Karabey’in Öğrencisiyim
5 Mayıs 2008

İstanbul´a geldiğimde sizlerle tanışmak isterim. Eski bir İstanbul ailesine mensubum. 1933 doğumlu, emekli bir makine mühendisiyim. Talebeliğimde Laika Karabey, Üsküdar’a devam ederdim. Aile büyüklerim klasik Türk musikisini evde fasıl olarak icra ederlerdi. Musikiye düşkünlüğüm burdan geliyor. Bu yüzden Mus2okur programınız beni çok mutlu etti.
Hürmet ve sevgilerimle,

Dipl. Mech. Eng. Yaşar Kenan Çandır, Narlı Köyü - Altınoluk

Mus2okur Ekibinde Çalışanları Çok Kutluyorum
24.03.2008

Mus2okur ekibinde çalışanları çok kutluyorum. Onu mükemmel buldum! Web sitenize benim linkimi ve ’Mus2okur’u desteklediğimi yazabilirsiniz.
Saygılarımla

Periklis Tsoukalas, Yunanistan
www.myspace.com/periklistsoukalas

Mus2okur Programı Gerçekten Çok Faydalı
20 Mart 2008

Merhabalar ben Avusturya´da Devlet Müzik okulunda Müzik öğretmenliği yapıyorum. Bağlama ve ud dersleri veriyorum. Kursa katılan Avusturyalı öğrencilerim de var. Öğrencilerimle beraber saz dinletisi yapıyoruz. Bölgemizde kültürel etkinliklere katılıyoruz. Çok ilgi görüyor. Benim  öğrencilerim Avusturya okullarında  müzik derslerinde sazı tanıtıyorlar. Kendi kültürümüzü karınca kararınca tanıtmaya çalışıyoruz. Benim yabancı müzisyenlerle çalışmalarım var. Türkçe ve yabancı parçaları çalıyoruz. Gayet ilgi çekiyor bu vesileyle de  müzik aracılığıyla kültürlerin bir biriyle kaynaşmasında bir temel taş olabiliyorsak ne mutlu bize. Bu duyguyu sizlerle paylaşmak istedim. Ben sizin adresinizi, Mus2okur programını internetten buldum, denedim. Gerçekten çok faydalı, bütün arkadaşlara tavsiye ettim. Sizlere işlerinizde başarılar diliyorum.
Saygılar.

Aydın Ballı, Avusturya

Kullanılabilir, Kolay Erişimli, Görsel ve İşitsel Unsurlarla Desteklenmiş Bir Bilgi Kaynağı
20 Mart 2008

Engin bir derya olan Türk Müziğimizi,  bu denli kullanabilir, kolay erişimli, görsel ve  işitsel unsurlarla desteklenmiş bir bilgi kaynağı haline getiren ve denizde damla kadar emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. Programınızda yeni notaları ve ses dosyalarını heyecanla beklemekteyiz. Saygılarımla.

Önder Plana, Bursa

Bu Programı Hazırlayan Kişilere/Kuruma Minnettarım
01 Mart 2008

Sayın Metin Bey,
Şifremiz gelmiştir, teşekkür ederim.
Bu programın önemini bir daha vurgulamak istedim.
Türkiye´de Türk sanat müziği çalışabilmek için çok imkanlar vardır (kurslar gibi). Hollanda´da bu imkanlar tabii ki kısıtlı.
Şu an Ney, Ud ve Kudüm çalışıyorum. Bu programın bana sağladığı imkanlar çok faydalı olacaktır. Ayrıca, bu programı hazırlayan kişilere/kuruma minnettarım.
Müsaadenizle ben hemen Mus2okur´umu şifreleyeyim ve derhal çalışmaya başlayayım.
Muhabbetle.

Ahmet Çınar, Hollanda

En Çok Düm-Tek Meşk Derslerini ve Eserlere Eşliği Beğendim
13 Şubat 2008

Bir ilk olan Mus2okur´u başarısından dolayı kutlarım; en çok düm-tek meşk derslerini (gerçek hayatta, öğrenci elini dizine vurmak üzere yeterince önce kaldırmazsa hoca onu düzeltir) ve eserlere eşliği beğendim.
Usul darplarında el kaldırmalar doğru. Bunu, 1970´lerin başında Halil Can ile meşklerde ve eski İstanbul Belediye Konservatuvarında gözlemledim. Elleri ritmik bir anlamda havaya kaldırmak, kinetik belleği (yararlı bir pedagojik araçtır) güçlendirir.
(M2O´u İngilizceye çevirmeyi düşündüğünüzden kuşkum yok.)

[Congratulations on your Mus2okur, an outstanding accomplishment; I especially enjoyed the düm-tek meşk lessons (in real life, the hoca would correct the student if the student didn´t raise his hand sufficiently before striking the knee; your pictures do show the correct elevation) and accompaniment to the songs.
The usul darb elevations are correct.  I observed them at meşk with Halil Can (!) and at the old Istanbul Municipal Conservatory (!) in the early 1970s.
Raising the hands high in a rhythmical manner reinforces the kinetic memory (a valuable pedagogical tool).  It also allows the hoca to intercept the wrong action before it is completed.
(No doubt you have thought of translating M2O into English.)]

Karl Signell, ABD

Çok Başarılı ve Akıllı Bir Mimarisi Var Bu Yeni Mus2okur´un; kutlarım
12 Şubat 2008

Aklıma gelen bir iki düşünceyi sunuyorum... İkincil ve önemsiz şeyler, yapılanların yanında...

Benim makamların tanımı konusundaki düşüncelerimi biliyorsunuz. Zaten siz de bunu aşmak için başka bemol ve diyezler kullandınız. Bölge perdeler konusu da hakeza sizin ve Can Akkoç´un çalışmaları ile ilerledi.

Arel sistemi temelinde makam anlatımı çok yetersiz kalacak. Somut öneri olarak, makam tanımlamalarında bir oktav yerine makamın tipik ambitüsüne giren her sesi yazsanız, bir oktavın tam transpoze olmadığı da görülse, her makamın bazı tipik temel alteré notaları da olduğu ve bunların temel unsur olduğu da görülse ve de dinlense... derim...

Bunun dışında makam gruplamalarında şed makam kavramının yanlış olduğunu giderek daha da inanarak savunuyorum. Bir makam üretme taktiği olabilir ama hiç bir zaman tam transpozisyon yoktur. O zaman yalnızca ahenk ile idare edilirdi. Bir pedagojik taktik olarak kullanılabilir hatırlansın diye... İşte “Şu makam küçük değişikliklerle şu makamın şu notaya şeddi gibi düşünülebilir, ama şu şu yerlerde şöylesi önemli değişiklikler vardır” denilebilir. Yani o nedenle şed makam bir makam kategorisi değil bir makam kurma ve öğrenme tekniğidir denilmeli sanırım. Aslında çok küçük türevleme ve derivasyonlar var makam üretiminin özünde, bir de karar perdesi seçimi tabii ki.

Bu konuda ısrarlı olunmalı dememin sebebi, Arel makam tanımlamasının genelleştirilmesi nedeniyle yeni nesiller kuru, etsiz kemiksiz, değişimsiz besteler yapıyorlar. Çünkü makamın tanımına giren, kompzisyonunu zenginleştiren alteré sesleri başka makama geçeriz korkusuyla, unutmak zorunda kalıyorlar, ezberleye ezberleye 6 yada 7 dörtlü ve beşlinin dışında bir veri yok zannediyorlar. O nedenle hem makam sayısı daralıyor, hem de makamlar standart kalıplara cendereleniyorlar. Taksimler bile bundan nasibini alıyorlar....

Karaoke izlenimi ilginç, ama bir üst safhada aynı izlenimin nota üzerinde de görsel olarak oluşması çok büyük bir ergonomik katkı olacaktır.

Bütün bunlar ikincil şeyler, çalışmanız mükemmel. Başarılar dilerim.

Ufuk Doğrusöz, Fransa

Konservatuarı Evlere Taşımışsınız
14 Ocak 2008

Ben programı, eserlere eşlik ederek ud çalışımı geliştirmek için almıştım. Fakat öteki bölümlere bakınca, konservatuarı evlere taşıdığınızı gördüm. Belki şimdi değil, ama elimin altında hazır olduğuna göre, bu program ile ilerde mutlaka nazariyat bilgimi geliştireceğim.

Mehmet Akay, Mersin

Mükemmel Ötesi Bir Çalışma
10 Ocak 2008

Programı edindim. Mükemmel ötesi bir çalışma yapmışsınız. Sizi kutlar ve şükranlarımı sunarım. Benim gibi birçok musikisevere çok faydalı olacak. Dileğim birçok güzel eserin daha ilave edilebilmesi.

Can Tezel, Almanya

TSM´ye Büyük Hizmet
19 Ekim 2007

Bu program Türk sanat müziğine büyük bir hizmet. Özellikle enstrüman çalanlar çok yararlanacaklardır. Dernek korolarına solist olarak katılanlar ise, haftada 2 - 3 saat toplu çalışmayla yetinmeyebilecek, Mus2okur´a eşlik ederek eserleri pekiştirebileceklerdir.
Kutlarım.

Çağlar Atalay, Anadolu Musiki Derneği, İstanbul

Büyük Emek
5 Ekim 2007

Sevgili Kemal Karaosmanoğlu kardeşimizi gönülden kutluyorum.
Gerçekten büyük emekler vererek hazırlanmış güzel bir program olmuş. Bazı eserlerde ufak tefek yanlışlıklar var, ama zamanla düzeltilecektir. Notayı bastırma imkanını deneme sürümünde bulamadım, orijinalinde var mı? Bu güzel hizmetin daha çok insana duyurulması için Doğan Hızlan ile konuşup randevu alabilirim. Türk Musikisi Vakfı Yönetim Kuruluna tanıtımını da inşallah bayram sonrası yapacağız. Kemal Bey´i tekrar tebrik ediyor, musikimize yaptığı bu güzel hizmet için şükranlarımı sunuyorum.
Saygılarımla

Osman Simav, Türk Musikisi Vakfı Başkanvekili, İstanbul

Tebrik
4 Ekim 2007

Helal olsun Kemal ağabey. Dehşetlisin.
Bu güzel takdim yazısı için Ali Saydam´ı da tebrik etmek lazım. Bravo.

Ozan Yarman, İstanbul

Harikulâde Görünüyor
27 Eylül 2007

Sevgili Kemal ağabeyim,
Mus2okur için sizi tebrik ediyorum, ellerinize, emeğinize sağlık. Programı henüz inceliyorum, ilk izlenim olarak söylüyorum ki harikulâde görünüyor. Hemen bir kaç eser dinledim ve biraz kurcaladım. Yazılımı çok beğendim.
Emeği geçenlerin ellerine ve emeklerine sağlık. Başarılarının devamını diliyorum.
Selâm ve saygılarımla,

M. Ekrem Öztürk, İstanbul

Güzel Düşünülmüş
25 Eylül 2007

Ben Mus2Okur´u inceledim, sayfa düzeni ve erişim düğmeleriyle güzel düşünülmüş. Sesleri çaldıramadım ama herhalde çalıştırılınca daha güzel sonuç çıkar.
Bazı resimler biraz fulu görünüyor.
Eline sağlık Kemal Karaosmanoğlu

Dr. Recep Uslu, İstanbul

Keşke Okul Yıllarımda Çıksaydı, O Kadar Zorlanmazdım
24 Eylül 2007

Arkadaşlar bugün aldığım bir maille aylardır beklediğim Mus2 adlı programın çıktığını öğrendim satın almadan önce demosunu indiriyorum ben daha fazla konuşmayım siz verdiğim linke tıklayın.Tamamen Türk yapımı nota yazım ve Türk müziği ansiklopedisi programı ilk görüntüler bile iştahımı getirdi Ozan hocam özellikle yorumlarını bekliyorum
Anıl

arkadaşlar programın yapımcısından aldığım son haberde programın henüz nota yazma özelliği için biraz daha beklenileceğini öğrendim. Siz siteden demosunu indirip bu programla yazılan notaların nasıl göründüğü nasıl yorumlandığı daha bir çok özelliğini görebilirsiniz saygılarımla
Anıl

Anıl indirdim ve inceledim bayağı. Sonuç: Gözlerime inanamadım. Çok profesyonelce bir program. Keşke okul yıllarımda çıksaydı, o kadar zorlanmazdım. Türk Müziğindeki koca bir deliği kapatmışlar tam anlamıyla. Karaoke gibi söz takibi çok iyi düşünülmüş. Ayrıca akort ve enstrüman seçimi de hoş olmuş. Repertuarda genişletilecekmiş. Daha ne olsun Kendi adıma hazırlayan kişilere sonsuz teşekkürler ederim. Sana da bize bu güzel haberi ulaştırdığın için teşekkür ediyorum Anıl.
S. D.

cok süper olmuş mus2 ya harika!! Anılcım teşekkür ederiz link ve duyurun için
zeze

Arkadaşlar bestelerinizi yada okulda verilen ödevlerin notalarını yazmanın yanı sıra Türk müziği hakkında geniş bir arşiv sunuyor ayrıca ve Türk musikisinin bir çok eserini yorumluyor program ile çalışabilir kendinizi geliştirebilirsiniz Ozan hocamın da dediği gibi bu program işleri çok kolaylaştıracak ve pratiklik katıp öğrenirken sıkılmanızı engelleyecektir diye düşünüyorum ben teşekkür ederim zeze ve Ozan hocam sitemizin en güzel yanı paylaşım değil mi? saygılarımla

Anıl Öcal, İstanbul

Yeni Bir Güzelliğe İmza Atmışsınız
24 Eylül 2007

Sevgili üstadım,
Bugün demo program kargoyla geldi. Çok teşekkür ederim.
Ben bekleyememiş ve sizin yardımınızla siteden çoktan indirip kurcalamaya başlamıştım.
Ellerinize sağlık. Yeni bir güzelliğe imza atmışsınız.
İyice inceledikten sonra varsa iyileştirilebilecek yönleri elbette siz dostlara aktarmayı bir görev biliyorum.
Yolunuz, yolumuz açık olsun Kemal üstad.
Sevgi ve saygılarımla...

Dr. Savaş Barçın, Ankara